Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi   |  Tải toàn bộ biểu ghi   
  Tìm thấy  6  biểu ghi .   Tiếp tục tìm kiếm :
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam / Phan Huy Xu, Võ Văn Thành . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2016. - 335 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L162B005594-L162B005596
                                       L16B029329
                                       L172B005974
                                       L172B005981
                                       L172B009298-L172B009299
                                       R162B005593
                                       R16B029327
 • 2 Du lịch dựa vào cộng đồng và sự biến đổi văn hóa địa phương / Đặng Thị Diệu Trang, Phạm Quỳnh Phương, Nguyễn Tuệ Chi, Nguyễn Thị Yên . - H. : Hội Nhà văn, 2019. - 335 tr. ; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: L202B012251
 • 3 Giáo trình văn hóa du lịch: (dùng trong các trường THCN) / Hoàng Văn Thành (biên soạn) . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 254 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L141GT000460
                                       L141GT000462
                                       L142GT000192-L142GT000195
                                       L172GT003322-L172GT003339
                                       R141GT000444
 • 4 Giáo trình văn hóa du lịch: dùng trong các trường THCN / Nhiều người biên soạn ; Lê Thị Vân (chủ biên) . - H. : Nxb Hà Nội, 2006. - 160 tr. : hình ảnh ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT000940-L151GT000941
                                       L152GT000652-L152GT000655
                                       L172GT003341
                                       R151GT000939
                                       R152GT000651
 • 5 Một số vấn đề về văn hóa du lịch Việt Nam / Võ Văn Thành . - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2016. - 370 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L192B011742-L192B011744
                                       L19B030101-L19B030102
                                       R192B011741
                                       R19B030100
 • 6 Phát huy giá trị khu mộ và Nhà tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu trong phát triển du lịch tỉnh Bến Tre: Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa / Nguyễn Khắc Tính . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2019. - 86 tr. : Hình ảnh ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: R20CH000269
                                       R20LV001296
 • Trang: 1
        Sắp xếp theo :       

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  9.166.804

  : 374.346