Thông tin chi tiết ấn phẩm

  
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:ấn phẩm định kỳ
Thông tin mô tả: Tạp chí văn hóa nghệ thuật
H. : Cơ quan TT.lý luận Văn hóa nghệ thuật của Bộ VHTT
100tr. ; 27cm
Dữ liệu xếp giá       Chi tiết
CVL: Tạp chí cơ sở 2 (2TC): R222TC001711, R222TC001712, R222TC001713, R222TC001714, R222TC001715, R222TC001716, R222TC001717, R222TC001718, R222TC001719, R222TC001721, R222TC001722, R222TC001723, R222TC001724, R222TC001725, R222TC001726, R222TC001727, R222TC001784, R222TC001785, R222TC001832, R222TC001833, R222TC001848, R222TC001868, R222TC001873, R222TC001874, R222TC001879, R222TC001885, R222TC001889, R222TC001893, R222TC001896, R222TC001905, R222TC001906, R222TC001918, R232TC001921, R232TC001922, R232TC001963, R232TC001964, R232TC001965, R232TC001982, R232TC001988, R232TC001991, R232TC001992, R232TC002000, R232TC002011, R232TC002014, R232TC002030, R232TC002033, R232TC002041, R232TC002047, R232TC002064, R232TC002065, R232TC002066, R232TC002067, R232TC002078, R232TC002087, R232TC002088, R232TC002089, R232TC002098, R232TC002111, R242TC002122, R242TC002123, R242TC002124, R242TC002125, R242TC002125, R242TC002148, R242TC002149, R242TC002149, R242TC002159, R242TC002160, R242TC002181, R142TC000011, R142TC000039, R142TC000083, R142TC000111, R142TC000172, R142TC000206, R142TC000241, R142TC000242, R142TC000243, R142TC000368, R142TC000369, R142TC000448, R152TC000493, R152TC000519, R152TC000538, R152TC000566, R152TC000589, R152TC000643, R152TC000656, R152TC000676, R152TC000700, R152TC000721, R152TC000722, R162TC000758, R162TC000792, R162TC000801, R162TC000824, R162TC000829, R162TC000839, R162TC000854, R162TC000873, R162TC000885, R172TC000910, R172TC000911, R172TC000926, R172TC000939, R172TC000945, R172TC000974, R172TC000975, R172TC000996, R172TC001012, R172TC001025, R172TC001039, R172TC001062, R182TC001075, R182TC001104, R182TC001109, R182TC001119, R182TC001132, R182TC001143, R182TC001172, R182TC001216, R192TC001246, R192TC001283, R192TC001285, R192TC001322, R192TC001323, R192TC001343, R192TC001359, R192TC001381, R192TC001396, R192TC001411, R202TC001421, R202TC001444, R202TC001451, R202TC001483, R202TC001484, R202TC001485, R202TC001526, R202TC001541, R202TC001552, R202TC001562, R202TC001573, R202TC001592, R212TC001611, R212TC001621, R212TC001629, R212TC001639, R212TC001649, R212TC001657, R212TC001667, R212TC001670, R212TC001682, R212TC001683, R212TC001684
CVL: Tạp chí cơ sở 1 (TC): R22TC008146, R22TC008168, R22TC008199, R22TC008212, R22TC008258, R22TC008259, R22TC008267, R22TC008268, R22TC008269, R22TC008348, R22TC008349, R22TC008350, R22TC008403, R22TC008404, R22TC008405, R22TC008409, R22TC008417, R22TC008418, R22TC008419, R22TC008467, R22TC008508, R22TC008509, R22TC008525, R22TC008621, R22TC008632, R23TC008648, R23TC008649, R23TC008650, R23TC008681, R23TC008724, R23TC008725, R23TC008726, R23TC008727, R23TC008794, R23TC008803, R23TC008804, R23TC008805, R23TC008876, R23TC008885, R23TC008902, R23TC008903, R23TC008904, R23TC008905, R23TC008906, R23TC008907, R23TC008908, R23TC008909, R23TC008955, R23TC009017, R23TC009018, R24TC009057, R24TC009058, R24TC009059, R24TC009102, R24TC009103, R24TC009104, R24TC009105, R24TC009106, R24TC009107, R24TC009157, R24TC009176, R24TC009177, R24TC009178, R24TC009179, R24TC009180, L16TC005159, L16TC005211, L16TC005212, R04TC000024, R04TC000025, R04TC000026, R04TC000027, R04TC000028, R04TC000029, R04TC000030, R04TC000031, R04TC000032, R04TC000033, R04TC000034, R05TC000142, R05TC000143, R05TC000157, R05TC000171, R06TC000170, R06TC000192, R06TC000217, R06TC000236, R07TC000239, R07TC000258, R07TC000271, R07TC000297, R08TC000316 , R08TC000403 , R08TC000479 , R09TC000560 , R09TC000619 , R09TC000654 , R10TC000690 , R10TC000757 , R10TC000813, R10TC000814, R10TC000860, R10TC000945, R11TC001021, R11TC001032, R11TC001036, R11TC001046, R11TC001109, R11TC001117, R11TC001141, R11TC001175, R11TC001273, R11TC001319, R11TC001320, R11TC001321, R11TC001372, R11TC001565, R11TC001627, R11TC001634, R11TC001649, R11TC001650, R12TC001711, R12TC001712, R12TC001763, R12TC001764, R12TC001771, R12TC001777, R12TC001791, R12TC001879, R12TC001884, R12TC001937, R12TC001938, R12TC001948, R12TC002392, R12TC002393, R12TC002394, R12TC002395, R12TC002396, R12TC002397, R12TC002398, R12TC002399, R12TC002400, R12TC002401, R12TC002402, R12TC002403, R12TC002404, R12TC002406, R12TC002407, R12TC002408, R12TC002409, R12TC002410, R12TC002411, R12TC002412, R12TC002413, R12TC002658, R12TC002659, R12TC002775, R12TC002776, R12TC002868, R12TC002869, R12TC002870, R12TC002871, R12TC002930, R12TC002931, R12TC002973, R12TC002974, R13TC003243, R13TC003336, R13TC003411, R13TC003412, R13TC003462, R13TC003482, R13TC003483, R13TC003610, R13TC003611, R13TC003612, R13TC003737, R13TC003738, R13TC003864, R13TC003865, R13TC004401, R14TC003975, R14TC003976, R14TC003977, R14TC003978, R14TC003979, R14TC003980, R14TC003981, R14TC004085, R14TC004086, R14TC004087, R14TC004088, R14TC004401, R14TC004402, R14TC004578, R14TC004579, R14TC004639, R14TC004715, R14TC004716, R14TC004767, R14TC004768, R14TC004777, R14TC004778, R15TC004490, R15TC004540, R15TC004541, R15TC004571, R15TC004572, R15TC004657, R15TC004697, R15TC004825, R15TC004826, R15TC004827, R15TC004861, R15TC004874, R15TC004937, R15TC004979, R15TC005035, R15TC005123, R16TC005225, R16TC005268, R16TC005307, R16TC005364, R16TC005436, R16TC005476, R16TC005523, R16TC005588, R16TC005694, R16TC005698, R17TC005756, R17TC005757, R17TC005823, R17TC005873, R17TC005898, R17TC005962, R17TC005963, R17TC006041, R17TC006089, R17TC006129, R17TC006180, R17TC006232, R18TC006265, R18TC006355, R18TC006369, R18TC006399, R18TC006427, R18TC006478, R18TC006537, R18TC006575, R18TC006642, R18TC006676, R18TC006720, R19TC006784, R19TC006787, R19TC006810, R19TC006874, R19TC006933, R19TC006936, R19TC007007 , R19TC007065, R19TC007152, R19TC007180, R19TC007186, R19TC007247, R20TC007338, R20TC007349, R20TC007352, R20TC007380, R20TC007506, R20TC007507, R20TC007543, R20TC007544, R20TC007616, R20TC007654, R20TC007713, R20TC007738, R20TC007804, R21TC007848, R21TC007874, R21TC007875, R21TC007912, R21TC007913, R21TC007939, R21TC007983, R21TC008012, R21TC008013, R21TC008014, R21TC008015, R21TC008016, R21TC008017, R21TC008018, R21TC008135, R21TC008176, R21TC008177, R21TC008178, R21TC008179
Tổng số bản:  450
Số bản rỗi:  440  (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ:  0
Số thẻ:
Mật khẩu:
Số ĐKCB:
Hiệu lực tới:
Mục từ truy cập
    Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ Chi tiết
Ấn phẩm liên quan đang được bạn đọc mượn
 • Tạp chí du lịch Việt Nam
 • Tạp chí thông tin tư liệu
 • Tạp chí thư viện Việt Nam / Thư viện quốc gia Việt Nam
 • 2002: 1, 5, 7-12 2003: 1-4, 6-8, 10-12 2004: 1-3, 5-12 2005: 1-12 2006: 1-3, 5-12 2007: 1-12 2008: 1, 3-12 2009: 1-11 2010: 1-4, 6-12 2011: 1-12 2012: 1-11 2013: 343-348
  Bình phẩm, bình luận
  Họ tên:   (*)
  Email:   (*)
  Nội dung:   (*)
  Mã xác nhận:    Refresh  (*)
  Captcha Image
  STT Ngày bình luận Họ tên Nội dung
  1. 21/12/2021 10:26:23 Nguyễn Khánh Trình Em rất thích tài liệu này!
  2. 20/11/2021 20:35:14 Nguyễn Thị Thuý Hằng Tôi muốn mượn sách để tham khảo
  3. 25/10/2021 21:33:16 nam hay
  4. 12/09/2021 22:03:34 Huỳnh tấn linh Cho e xin để học thêm ạ
  5. 14/06/2021 10:36:57 Phạm Tiệp Nghiên cứu
  6. 24/04/2021 01:03:11 Trương Ngọc Loan đăng ký xem chi tiết , vui lòng hướng dẫn, xin cảm ơn
  7. 24/04/2021 01:00:17 Trương Ngọc Loan đăng ký xem
  8. 21/04/2021 15:52:06 Vũ thị thanh hiền Em không biết làm thế nào để có thể mượn sách ạ
  9. 01/04/2021 09:15:57 Nguyễn Hoàng An xin mượn sách
  10. 10/05/2019 15:26:59 Ngô Bội Ngọc Mượn truyện Vua xanh Paul-Loup Sulitzer
  11. 25/10/2018 15:07:54 nguyễn văn b sách này hay quá
  12. 24/10/2018 09:19:06 Cán bộ Văn phòng 123 321

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  9.166.162

  : 373.704