Thông tin chi tiết ấn phẩm

  
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Địa lí du lịch - cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / Nhiều tác giả ; Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa (Đồng chủ biên)
H. : Giáo dục Việt Nam, 2020
543 tr. : Bản đồ ; 27 cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá       Chi tiết
CVL: Giáo trình cơ sở 1 (1GT): L201GT004086, R201GT004085
CVL: Giáo trình cơ sở 2 (2GT): L202GT003968, L202GT003969, L202GT003970, L202GT003971, R202GT003967
Tổng số bản:  7
Số bản rỗi:  6  (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ:  0
Số thẻ:
Mật khẩu:
Số ĐKCB:
Hiệu lực tới:
Mục từ truy cập
    Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ Chi tiết
Ấn phẩm liên quan đang được bạn đọc mượn
 • Địa lý du lịch / Nhiều người biên soạn
 • Tóm lược niên biểu lịch sử Việt Nam / Lê Thái Dũng (biên soạn)
 • Địa lí du lịch - cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / Nhiều tác giả ; Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa (đồng chủ biên)
 • Bình phẩm, bình luận
  Họ tên:   (*)
  Email:   (*)
  Nội dung:   (*)
  Mã xác nhận:    Refresh  (*)
  Captcha Image

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  1.037.218

  : 254.347