Thông tin chi tiết ấn phẩm

  
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Địa lý du lịch Việt Nam / Nhiều người biên soạn ; Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên)
H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
360 tr. : hình ảnh, bản đồ ; 24 cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá       Chi tiết
CVL: Giáo trình cơ sở 1 (1GT): R151GT003439
CVL: Giáo trình cơ sở 2 (2GT): L152GT002043, L152GT002044, L152GT002045, L152GT002046, L152GT002047, L152GT002048, L152GT002049, L162GT002374, L162GT002375, L162GT002376, L172GT003467, L172GT003468, L172GT003469, R152GT002042
Tổng số bản:  15
Số bản rỗi:  14  (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ:  0
Số thẻ:
Mật khẩu:
Số ĐKCB:
Hiệu lực tới:
Mục từ truy cập
    Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ Chi tiết
Ấn phẩm liên quan đang được bạn đọc mượn
 • Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành / Nhóm Trí thức Việt (biên soạn)
 • Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) / Nhiều người biên soạn ; Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang (đồng chủ biên)
 • Nhân học đại cương / Nhiều tác giả
 • Bình phẩm, bình luận
  Họ tên:   (*)
  Email:   (*)
  Nội dung:   (*)
  Mã xác nhận:    Refresh  (*)
  Captcha Image

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  1.038.163

  : 255.292