Thông tin chi tiết ấn phẩm

  
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (biên soạn)
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014
515 tr. ; 21 cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá       Chi tiết
CVL: Giáo trình cơ sở 1 (1GT): L141GT000406, L141GT000407, L141GT000415, L141GT000423, R141GT000404, R141GT000405
CVL: Giáo trình cơ sở 2 (2GT): L142GT000182, L142GT000183, L142GT000184, L142GT000185, L172GT002754, L172GT002755, L172GT002756, L172GT002757, L172GT002758, L172GT002759, L172GT002760, L172GT002761, L172GT002762, L172GT002763, L172GT003476, L172GT003477, L172GT003478, L172GT003479, R142GT000181
Tổng số bản:  25
Số bản rỗi:  25  (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ:  0
Số thẻ:
Mật khẩu:
Số ĐKCB:
Hiệu lực tới:
Mục từ truy cập
    Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ Chi tiết
Ấn phẩm liên quan đang được bạn đọc mượn
 • Du lịch sinh thái (Ecotourism) / Lê Huy Bá (chủ biên) ; Thái Lê Nguyên
 • Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (biên soạn)
 • Bình phẩm, bình luận
  Họ tên:   (*)
  Email:   (*)
  Nội dung:   (*)
  Mã xác nhận:    Refresh  (*)
  Captcha Image

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  897.182

  : 35.409