Thông tin chi tiết ấn phẩm

  
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin / Hội đồngTrung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia. Các bộ môn khoa học mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (biên soạn)
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014
691 tr. ; 21 cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá       Chi tiết
CVL: Giáo trình cơ sở 1 (1GT): L141GT000387, L141GT000389, L141GT000400, R141GT000384, R141GT000385
CVL: Giáo trình cơ sở 2 (2GT): L142GT000177, L142GT000178, L142GT000179, L142GT000180, L172GT003376, L172GT003377, L172GT003378, L172GT003379, L172GT003380, L172GT003381, L172GT003382, L172GT003383, L172GT003384, L172GT003385, L172GT003386, L172GT003387, L172GT003388, L172GT003389, L172GT003390, R142GT000176
Tổng số bản:  25
Số bản rỗi:  25  (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ:  0
Số thẻ:
Mật khẩu:
Số ĐKCB:
Hiệu lực tới:
Mục từ truy cập
    Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ Chi tiết
Ấn phẩm liên quan đang được bạn đọc mượn
 • Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (biên soạn)
 • Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (biên soạn)
 • Straightforward pre-intermediate student's book: With practice online acces / Philip Kerr
 • Bình phẩm, bình luận
  Họ tên:   (*)
  Email:   (*)
  Nội dung:   (*)
  Mã xác nhận:    Refresh  (*)
  Captcha Image

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  1.037.393

  : 254.522