Thông tin chi tiết ấn phẩm

  
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
H. : Chính trị Quốc gia, 2014
498 tr. ; 21 cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá       Chi tiết
CVL: Giáo trình cơ sở 1 (1GT): L141GT000369, L141GT000374, L141GT000376, L141GT000379, L141GT000382, R141GT000365
CVL: Giáo trình cơ sở 2 (2GT): L142GT000172, L142GT000173, L142GT000174, L142GT000175, L172GT002645, L172GT002646, L172GT002647, L172GT002648, L172GT002649, L172GT002650, L172GT002651, L172GT002652, L172GT002653, L172GT002654, L172GT002655, L172GT002656, L172GT002657, L172GT002658, R142GT000171
Tổng số bản:  25
Số bản rỗi:  23  (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ:  0
Số thẻ:
Mật khẩu:
Số ĐKCB:
Hiệu lực tới:
Mục từ truy cập
    Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ Chi tiết
Ấn phẩm liên quan đang được bạn đọc mượn
 • Giáo trình tâm lý học: (dùng cho các trường cao đẳng, đại học văn hóa). Tập 1 / Đỗ Ngọc Anh (biên soạn)
 • Nhân học đại cương / Nhiều tác giả
 • Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh: (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) / Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Bình phẩm, bình luận
  Họ tên:   (*)
  Email:   (*)
  Nội dung:   (*)
  Mã xác nhận:    Refresh  (*)
  Captcha Image

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  896.987

  : 35.214