Thông tin chi tiết ấn phẩm

  
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Giáo trình tâm lý học: (dùng cho các trường cao đẳng, đại học văn hóa). Tập 1 / Đỗ Ngọc Anh (biên soạn)
TP. Hồ Chí Minh : Thông tin và Truyền thông, 2014
275 tr. ; 21 cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá       Chi tiết
CVL: Giáo trình cơ sở 1 (1GT): L141GT000059, L141GT000060, L141GT000062, L141GT000064, L141GT000066, L141GT000069, L141GT000076, L141GT000078, L141GT000079, L141GT000088, L142GT000056, L201GT004048, L201GT004049, L201GT004050, R141GT000054
CVL: Giáo trình cơ sở 2 (2GT): L142GT000054, L142GT000055, L142GT000057, L172GT002589, L172GT002590, L172GT002591, L172GT002592, L172GT002593, L172GT002594, L172GT002595, L172GT002596, L172GT002597, L172GT002598, L172GT002599, L172GT002600, L172GT002601, L172GT002602, L172GT002603, L172GT002604, L172GT002605, L172GT002606, L172GT002607, L172GT002608, L172GT002609, L172GT002610, L172GT002611, L172GT002612, L172GT002613, L172GT002614, L172GT002615, L172GT002616, L202GT003927, L202GT003928, L202GT003929, L202GT003930, R142GT000053
Tổng số bản:  51
Số bản rỗi:  47  (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ:  0
Số thẻ:
Mật khẩu:
Số ĐKCB:
Hiệu lực tới:
Mục từ truy cập
    Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ Chi tiết
Ấn phẩm liên quan đang được bạn đọc mượn
 • Giáo trình tâm lý học: (dùng cho các trường cao đẳng, đại học văn hóa). Tập 2 / Đỗ Ngọc Anh (biên soạn)
 • Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) / Nhiều người biên soạn ; Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang (đồng chủ biên)
 • Nhân học đại cương / Nhiều tác giả
 • Bình phẩm, bình luận
  Họ tên:   (*)
  Email:   (*)
  Nội dung:   (*)
  Mã xác nhận:    Refresh  (*)
  Captcha Image

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  1.038.258

  : 255.387