Thông tin chi tiết ấn phẩm

  
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Tạ, Minh
Xã hội học đại cương: Giáo trình / Tạ Minh
TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2007
178 tr. ; 21 cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá       Chi tiết
CVL: Giáo trình cơ sở 1 (1GT): L151GT001000, L151GT001002, L151GT001004, L151GT001013, L151GT001281, R151GT000999
CVL: Giáo trình cơ sở 2 (2GT): L152GT000795, L152GT000796, L152GT001212, L152GT001213, L152GT001214, L172GT003541, L172GT003542, L172GT003543, L172GT003544, L172GT003545, L172GT003546, L172GT003547, L172GT003548, L172GT003549, L172GT003550, L172GT003551, L172GT003552, L172GT003553, L172GT003554, L172GT003555, L172GT003556, L172GT003557, L172GT003558, L172GT003559, L172GT003560, L172GT003561, L172GT003562, L172GT003563, L172GT003564, L172GT003565, L172GT003566, L172GT003567, L172GT003568, L172GT003569, L172GT003570, L172GT003571, L172GT003572, L172GT003573, L172GT003574, L172GT003575, L172GT003576, L172GT003577, L172GT003578, L172GT003579, L172GT003580, L172GT003581, L172GT003582, L172GT003583, L172GT003584, L172GT003585, L172GT003619, L172GT003780, L172GT003781, L172GT003782, L172GT003783, R152GT000794
Tổng số bản:  62
Số bản rỗi:  57  (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ:  0
Số thẻ:
Mật khẩu:
Số ĐKCB:
Hiệu lực tới:
Mục từ truy cập
    Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ Chi tiết
Ấn phẩm liên quan đang được bạn đọc mượn
 • Giáo trình tâm lý học: (dùng cho các trường cao đẳng, đại học văn hóa). Tập 1 / Đỗ Ngọc Anh (biên soạn)
 • Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) / Nhiều người biên soạn ; Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang (đồng chủ biên)
 • Địa lý du lịch Việt Nam / Nhiều người biên soạn ; Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên)
 • Bình phẩm, bình luận
  Họ tên:   (*)
  Email:   (*)
  Nội dung:   (*)
  Mã xác nhận:    Refresh  (*)
  Captcha Image

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  1.038.929

  : 256.058