Thông tin chi tiết ấn phẩm

  
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Đỗ, Nguyên Phương, Đồng Chủ Biên
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: (Dùng trong các trường đại học và cao đẳng) / Đỗ Nguyên Phương , Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên)
H. : Chính trị Quốc gia, 2006
300 tr. ; 21 cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá       Chi tiết
CVL: Giáo trình cơ sở 1 (1GT): L151GT001699, R151GT001672
CVL: Giáo trình cơ sở 2 (2GT): L172GT003271, L172GT003272, L172GT003273, L172GT003274, L172GT003275, L172GT003276, L172GT003277, L172GT003278, L172GT003279, L172GT003280, L172GT003281, L172GT003282, L172GT003283
Tổng số bản:  15
Số bản rỗi:  15  (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ:  0
Số thẻ:
Mật khẩu:
Số ĐKCB:
Hiệu lực tới:
Mục từ truy cập
    Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ Chi tiết
Ấn phẩm liên quan đang được bạn đọc mượn
 • Kinh tế học vĩ mô : Giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế / Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin: (dng cho khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng) / Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Bí quyết thành công sinh viên: Cẩm nang thiết yếu của học sinh sinh viên / Huỳnh Ngọc Phiên (chủ biên)
 • Bình phẩm, bình luận
  Họ tên:   (*)
  Email:   (*)
  Nội dung:   (*)
  Mã xác nhận:    Refresh  (*)
  Captcha Image

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  1.039.145

  : 256.274