Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi   |  Tải toàn bộ biểu ghi   
  Tìm thấy  24  biểu ghi .   Tiếp tục tìm kiếm :
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc. Tập 1, Miền Bắc / Võ Văn Thành, Phạm Hương . - Tái bản. - H. : Hồng Đức, 2023. - 376 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L242B013347-L242B013349
                                       L24B032322-24032323
 • 2 Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc. Tập 1, Miền Bắc / Võ Văn Thành, Phạm Hương . - H. : Hồng Đức, 2019. - 355 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L212B012650
                                       R212B012649
                                       R21B031235
 • 3 Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc. Tập 2, Miền Trung / Phạm Hương, Võ Văn Thành . - Tái bản. - H. : Hồng Đức, 2023. - 343 tr. ; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: L242B013350-L242B013352
                                       L24B032324-24032325
 • 4 Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc. Tập 3, Miền Nam / Phạm Hương, Võ Văn Thành . - Tái bản. - H. : Hồng Đức, 2023. - 344 tr. : Hình ảnh ; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: L242B013353-L242B013355
                                       L24B032326-24032327
 • 5 Du lịch Việt Nam qua 26 di sản thế giới / Võ Văn Thành . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017. - 210 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L192B011655
                                       L192B011658
                                       R192B011654
 • 6 Du lịch Việt Nam qua các di sản thế giới được UNESCO công nhận / Võ Văn Thành . - H. : NXB Hà Nội, 2023. - 219 tr. ; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: L242B013356-L242B013358
                                       L24B032328-24032329
 • 7 Du lịch xứ Huế trên những nẻo dân ca / Lê Văn Chưởng . - Huế : Thuận Hóa, 2005. - 192 tr. : hình ảnh ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L07B012217
                                       R07B012216
                                       R162B005248
 • 8 Du lịch, du khảo trên Nam Kỳ tuần báo / Võ Văn Thành, Trần Thành Trung (Sưu tầm, chú giải và giới thiệu) . - TP. Hồ Chí Minh : NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2022. - 263 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: L222B013037-L222B013039
                                       L22B031787-22031789
 • 9 Địa lí du lịch - cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / Nhiều tác giả ; Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa (Đồng chủ biên) . - Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2020. - 543 tr. : Bản đồ ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: L201GT004086
                                       L202GT003968-L202GT003971
                                       R201GT004085
                                       R202GT003967
 • 10 Địa lí du lịch - cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / Nhiều tác giả ; Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa (đồng chủ biên) . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017. - 543 tr. : Hình ảnh, bản đồ ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: L192B011651-L192B011652
                                       L19B030026
                                       L222GT004079-L222GT004080
                                       L24B032438
                                       R19B030025
 • 11 Non nước Việt Nam / Nhiều người biên soạn ; Vũ Thế Bình (chủ biên) . - In lần thứ 7. - H. : Trung tâm Công nghệ Thông tin Du lịch, 2005. - 720 tr. : Bản đồ, minh họa ; 21 cm. - ( Sách hướng dẫn du lịch )
 • Thông tin xếp giá: L06B011712
                                       R06B011711
                                       R162B005375
 • 12 Non nước Việt Nam / Nhiều người biên soạn ; Vũ Thế Bình (chủ biên) . - Xuất bản lần thứ 12. - H. : Hà Nội, 2012. - 884 tr. : Bản đồ, minh họa ; 21 cm. - ( Sách hướng dẫn du lịch )
 • Thông tin xếp giá: L142B001486
                                       L152B003426
                                       L152B003654-L152B003655
                                       L162B005376-L162B005377
                                       L162B005381
                                       R13B023668
                                       R152B003425
                                       R152B003590
 • 13 Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành / Nhóm Trí thức Việt (biên soạn) . - H. : Thời đại, 2013. - 602 tr. : Hình ảnh ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L13B025014
                                       L152B003401
                                       L162B005404
                                       L162B005406-L162B005409
                                       L172B010133
                                       R13B025010
                                       R152B003400
 • 14 Non nước Việt Nam : Sách hướng dẫn du lịch / Tổng cục Du lịch. Trung tâm Công nghệ Thông tin Du lịch . - In lần thứ 4. - H. : Nxb Hà Nội, 2002. - 710 tr. : Bản đồ, minh họa ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: R04B009408
 • 15 Non nước Việt Nam. T.1: Sắc hương Bắc bộ / Phạm Côn Sơn . - H. : Phương Đông, 2005. - 468 tr. : Hình ảnh ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L05B010563
                                       L162B005373
                                       L172B010330
                                       R05B010562
                                       R152B003656
 • 16 Non nước Việt Nam. T.2, Sắc nét Trung bộ / Phạm Côn Sơn . - H. : Phương Đông, 2005. - 448 tr. : Hình ảnh ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L152B003657
                                       L162B005374
                                       R05B010566
                                       R142B000917
 • 17 Non nước Việt Nam. T.3, Sắc màu Nam bộ / Phạm Côn Sơn . - H. : Phương Đông, 2005. - 452 tr. : Hình ảnh ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L152B003741
                                       L162B005372
                                       L172B010329
                                       R05B010569
                                       R142B000963
 • 18 Non nước Việt Nam: (Sách hướng dẫn du lịch) / Nhiều người biên soạn ; Vũ Thế Bình (chủ biên) . - Xuất bản lần thứ 14. - H. : Thanh niên, 2020. - 1038 tr. ; 20,5 cm. - ( Sách hướng dẫn du lịch )
 • Thông tin xếp giá: L242B013344-L242B013346
                                       L24B032320-24032321
 • 19 Non nước Việt Nam: (Sách hướng dẫn du lịch) / Nhiều người biên soạn ; Vũ Thế Bình (chủ biên) . - Xuất bản lần thứ 12.. - H. : NXB Hà Nội, 2012. - 881 tr. : Bản đồ, minh họa ; 21 cm. - ( Sách hướng dẫn du lịch )
 • Thông tin xếp giá: L232B013275
 • 20 Non nước Việt Nam: Sách hướng dẫn du lịch / Tổng cục Du lịch. Trung tâm Công nghệ Thông tin Du lịch . - In lần thứ 5. - H. : Nxb Hà Nội, 2003. - 710 tr. : Bản đồ ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L172B009913
                                       R03B007287
                                       R162B005378
 • 21 Non nước Việt Nam: sách hướng dẫn du lịch / Tổng cục Du lịch. Trung tâm Công nghệ Du lịch . - H. : Nxb Hà Nội, 1999. - 756 tr. : Bản đồ ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: R03B005156
 • 22 Non nước Việt Nam: Sách hướng dẫn du lịch / Tổng Cục Du lịch. Trung tâm Công nghệ Du lịch . - H. : Nxb Hà Nội, 1998. - 740 tr. : Bản đồ ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: R03B005155
 • 23 Non nước Việt Nam: Sách hướng dẫn du lịch / Tổng cục Du lịch. Trung tâm Công nghệ Thông tin Du lịch . - In lần thứ 11. - H. : Nxb Hà Nội, 2010. - 754 tr. : Bản đồ, minh họa ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L11B020457
                                       L162B005379-L162B005380
                                       R11B020454
                                       R142B001492
                                       R222B012760
 • 24 Non nước Việt Nam: Sách hướng dẫn du lịch / Tổng cục Du lịch. Trung tâm Công nghệ Thông tin Du lịch . - In lần thứ 8. - H. : Nxb Hà Nội, 2007. - 724 tr. : Bản đồ, minh họa ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L202B012463
 • Trang: 1
        Sắp xếp theo :       

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  8.523.327

  : 430.612