Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi   |  Tải toàn bộ biểu ghi   
  Tìm thấy  153  biểu ghi .   Tiếp tục tìm kiếm :
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 70 Câu hỏi và gợi ý trả lời môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Nguyễn Đức Chiến (chủ biên), Đỗ Quang Ân . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000. - 314 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: L04B008915-L04B008916
                                       R04B008914
 • 2 70 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2000) = 70 years of the communist party of Vietnam / Thông tấn xã Việt Nam . - H. : Thông tấn, 2001. - 202 tr. : minh hoạ ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: L04B009220
                                       R04B009219
                                       R152B002969
 • 3 75 năm Đảng cộng sản Việt Nam (1930 - 2005) / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh . - H. : Lý luận Chính trị, 2005. - 528 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: R05B009932
 • 4 Bác Hồ ở Thái Lan : phim tài liệu / Từ Hậu, Anh Linh (kịch bản) ; Việt Bình (đạo diễn) . - TP. Hồ Chí Minh : Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh - Trung tâm dịch vụ truyền hình, 2005
 • Thông tin xếp giá: R08MULT000197
 • 5 Bác Hồ sống mãi với chúng ta (hồi ký). T.1 / Nhiều tác giả . - H. : Chính trị Quốc gia, 2005. - 904 tr. : Hình ảnh ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L07B012797
                                       L152B003300
                                       R07B012796
                                       R172B008431
 • 6 Bác Hồ sống mãi với chúng ta (hồi ký). T.2 / Nhiều tác giả . - H. : Chính trị Quốc gia, 2005. - 1220 tr. : Hình ảnh ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L07B012800
                                       R07B012799
                                       R172B008891
 • 7 Bác Hồ trên đất nước Lênin / Hồng Hà . - H. : Thanh Niên, 1980. - 328tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: L05B009742
 • 8 Bác Hồ trên đất nước Lênin / Hồng Hà . - Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Thanh niên, 1980. - 327 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: R10B017126
 • 9 Bác Hồ trên đất nước Lênin / Hồng Hà . - Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Thanh niên, 2008. - 276 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L08B014991
                                       R08B014990
 • 10 Bác Hồ với Đại hội Đảng . - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 184 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L07B012770
                                       L172B009558
                                       R07B012769
 • 11 Bác Hồ với đồng bào các dân tộc / Nhiều tác giả . - H. : Thông tấn, 2007. - 240 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: R07B013188
 • 12 Bác Hồ với Miền Nam / Sông Lam (biên soạn) . - H. : Thanh niên, 2015. - 203 tr. ; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: R19B030478
 • 13 Bác Hồ với Miền Nam, Miền Nam với Bác Hồ. T1 / Nhiều tác giả . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1986. - 392 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L04B007414-04007415
 • 14 Bác Hồ với Miền Nam, Miền Nam với Bác Hồ. T2 / Nhiều tác giả ; Ban Khoa học xã hội Thành ủy (chủ biên) . - TP. Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 1987. - 288 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L04B007417
                                       R172B009563
 • 15 Bác Hồ với Miền Nam, Miền Nam với Bác Hồ. T3 / Nhiều tác giả . - TP. Hồ Chí Minh : Ban Khoa học xã hội thành ủy, 1990. - 336 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L04B007418
                                       R172B009562
 • 16 Bác Hồ với Tây Nguyên / Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Lường Thị Lan (sưu tầm và biên soạn) . - Gia Lai : Hồng Bàng, 2013. - 207 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L16B028489
                                       R16B028488
 • 17 Bảy mươi năm Đảng Cộng sản Việt Nam . - H. : Chính trị Quốc gia, 2000. - 520 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: L03B005457
                                       R03B005456
 • 18 Bảy vị cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sống mãi với chúng ta / Lê Quốc Sử ; Lê Văn Vỵ (hiệu đính) . - H. : Thời đại, 2010 . - 450 tr. : Ảnh chân dung ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: R142B000008
                                       R15B026753
 • 19 Chuyện thường ngày của Bác Hồ / Hồng Khanh . - In lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Thanh niên, 2007. - 204 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L08B013697
                                       R08B013698
 • 20 Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận giải phóng dân tộc / Hùng Thắng, Nguyễn Thành . - Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2005. - 448 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L05B009892
                                       R05B009891
 • 21 Chủ tịch Hồ Chí Minh = President Ho Chi Minh / Bảo tàng Hồ Chí Minh (sưu tầm, giới thiệu) . - H. : Thông tấn, 2004. - 238 tr. : Hình ảnh ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: R15B026503
 • 22 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiểu sử và sự nghiệp / Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương (biên soạn) . - In lần thứ năm, có chỉnh lý và bổ sung. - H. : Sự thật, 1980. - 244 tr. : hình ảnh ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: L04B007403
 • 23 Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tiểu sử và sự nghiệp / Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương . - In lần thứ 3. - H. : Sự Thật, 1975. - 184 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: R15B026281
 • 24 Chương trình sơ cấp lý luận chính trị : Học phần Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam / Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương . - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 132 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L04B008471
                                       L172B009266-L172B009267
                                       R04B008467-04008468
 • 25 Danh nhân Hồ Chí Minh - cuộc đời và những sự kiện lịch sử / Trần Đình Huỳnh . - H. : Nxb Hà Nội, 2001. - 320 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: L04B008946
                                       R04B008945
 • 26 Đảng Cộng sản Việt Nam - mười mốc son lịch sử / Phạm Gia Đức, Lê Hải Triều . - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 150 tr : hình minh họa ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L03B001020
                                       L172B008660
                                       R03B001016-R03B001017
                                       R172B008659
 • 27 Đảng cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay / Đặng Văn Tin, Trần Khắc Việt . - H. : Lý luận Chính trị, 2019. - 245 tr. ; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: L202B012127
                                       L20B030852
 • 28 Đạo đức Bác Hồ - tấm gương soi cho muôn đời / Trần Viết Hoàn . - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 260 tr. : Hình minh họa ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: L08B015465
                                       R08B015464
 • 29 Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương . - H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 112 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: R08B014021
                                       R152B003268
 • 30 Đề cương bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng trong các trường Đại học. T.1 / Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Vụ Công tác chính trị . - H. : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1981. - 272 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: R03B001214-R03B001215
                                       R172B008657
 • Trang: 1 2 3 4 5 6
        Sắp xếp theo :       

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  897.214

  : 35.441