Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi   |  Tải toàn bộ biểu ghi   
  Tìm thấy  2  biểu ghi .   Tiếp tục tìm kiếm :
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Giáo trình / Vũ Cao Đàm . - Tái bản lần thứ sáu. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2014. - 207 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L151GT000812
                                       L152GT000530-L152GT000535
                                       L172GT003186-L172GT003188
                                       R151GT000811
                                       R152GT000529
 • 2 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Giáo trình / Vũ Cao Đàm . - H. : Giáo dục, 2007. - 208 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: L182GT003805
                                       R12SDH000141
                                       R152GT001911
 • Trang: 1
        Sắp xếp theo :       

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  8.521.528

  : 428.813