Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Ấn phẩm mới

 • $aChuyện nhặt trên thảo nguyên: $bTruyện thiếu nhi /$cNguyá»…n Hồng Chiến
  Tên sách: Chuyện nhặt trên thảo nguyên: Truyện thiếu nhi Nguyễn Hồng Chiến
  Tác giả: Nguyễn, Hồng Chiến
  Nhà xuất bản: H. : Văn hóa Dân tộc, 2019
  Năm xuất bản: H. : Văn hóa Dân tộc, 2019
  Số trang: 526 tr. ; 20,5 cm tr.
 • $aĐịa danh tỉnh VÄ©nh Long dÆ°á»›i góc nhìn văn hóa dân gian /$cNgô Thị Thanh
  Tên sách: Địa danh tỉnh Vĩnh Long dưới góc nhìn văn hóa dân gian Ngô Thị Thanh
  Tác giả: Ngô, Thị Thanh
  Nhà xuất bản: H. : Văn hóa Dân tộc, 2019
  Năm xuất bản: H. : Văn hóa Dân tộc, 2019
  Số trang: 791 tr. ; 20,5 cm tr.
 • $aTruyện ngắn Quốc ngữ Nam Bá»™ từ cuối thế ká»· XIX đến đầu thế ká»· XX /$cTrần Văn Trọng
  Tên sách: Truyện ngắn Quốc ngữ Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX Trần Văn Trọng
  Tác giả: Trần, Văn Trọng
  Nhà xuất bản: H. : Hội Nhà văn, 2019
  Năm xuất bản: H. : Hội Nhà văn, 2019
  Số trang: 295 tr. ; 20,5 cm tr.
 • $aTing, Mbong con kop rÆ°á»›c Lêng, Kông: $bSá»­ thi M'Nông /$cĐiểu MpiÆ¡ih (Hát kể) ; Điểu Ka6u, Thị Mai (Biên dịch) ; TrÆ°Æ¡ng Bi, VÅ© Dung (SÆ°u tầm, giá»›i thiệu)
  Tên sách: Ting, Mbong con kop rước Lêng, Kông: Sử thi M'Nông Điểu Mpiơih (Hát kể) ; Điểu Ka6u, Thị Mai (Biên dịch) ; Trương Bi, Vũ Dung (Sưu tầm, giới thiệu)
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: H. : Hội Nhà văn, 2019
  Năm xuất bản: H. : Hội Nhà văn, 2019
  Số trang: 535 tr. ; 20,5 cm tr.
 • $aNghi lá»… Phật giáo liên quan đến vòng đời người (qua khảo sát tại chùa Tri Chỉ, xã Tri Trung, Phú Xuyên, Hà Ná»™i) /$cVÅ© Quang Liá»…n, VÅ© Quang DÅ©ng
  Tên sách: Nghi lễ Phật giáo liên quan đến vòng đời người (qua khảo sát tại chùa Tri Chỉ, xã Tri Trung, Phú Xuyên, Hà Nội) Vũ Quang Liễn, Vũ Quang Dũng
  Tác giả: Vũ, Quang Liễn
  Nhà xuất bản: H. : Hội Nhà văn, 2019
  Năm xuất bản: H. : Hội Nhà văn, 2019
  Số trang: 771 tr. : Hình ảnh ; 20,5 cm tr.
 • $aTân Trào: $bKý sá»± /$cSong Hào
  Tên sách: Tân Trào: Ký sự Song Hào
  Tác giả: Song Hào
  Nhà xuất bản: H. : Hội Nhà văn, 2019
  Năm xuất bản: H. : Hội Nhà văn, 2019
  Số trang: 117 tr. ; 20,5 cm tr.
Top
 • Follows us our servcies