Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Ấn phẩm mới

 • $aLịch sá»­ Việt Nam. $nTập I /$cỦy ban Khoa học Xã há»™i Việt Nam
  Tên sách: Lịch sử Việt Nam. $nTập I Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: H. : Khoa học Xã hội, 1976
  Năm xuất bản: H. : Khoa học Xã hội, 1976
  Số trang: 436 tr. : Hình ảnh ; 25 cm tr.
 • $aTâm thần học /$cTrần Đình Xiêm
  Tên sách: Tâm thần học Trần Đình Xiêm
  Tác giả: Trần, Đình Xiêm
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, 1986
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, 1986
  Số trang: 412 tr. ; 21 cm tr.
 • $a100 năm sân khấu cải lÆ°Æ¡ng miền Nam - thách thức và giải pháp bảo tồn / $cPhạm Ngọc Hòa
  Tên sách: 100 năm sân khấu cải lương miền Nam - thách thức và giải pháp bảo tồn Phạm Ngọc Hòa
  Tác giả: Phạm, Ngọc Hòa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $a50 năm ngành văn hóa và thông tin Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/1995) /$cBá»™ Văn hóa - Thông tin
  Tên sách: 50 năm ngành văn hóa và thông tin Việt Nam (2881945 - 2881995) Bộ Văn hóa - Thông tin
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: H. : Bộ Văn hóa - Thông tin, 1995
  Năm xuất bản: H. : Bộ Văn hóa - Thông tin, 1995
  Số trang: 298 tr. ; 20,5 cm tr.
 • $aGiảm thiểu khí cacbon /$cPhụng Lâm (biên soạn)
  Tên sách: Giảm thiểu khí cacbon Phụng Lâm (biên soạn)
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: H. : Văn hóa Thông tin, 2013
  Năm xuất bản: H. : Văn hóa Thông tin, 2013
  Số trang: 167 tr. : Hình ảnh ; 20,5 cm tr.
 • $aTâm thức con người /$cPhÆ°á»›c Giác
  Tên sách: Tâm thức con người Phước Giác
  Tác giả: Phước Giác
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018
  Số trang: 107 tr. ; 19 cm tr.
Top
 • Follows us our servcies