Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Ấn phẩm mới

 • $aDấu chân trên cát /$cMika Waltari ; Nguyên Phong (dịch)
  Tên sách: Dấu chân trên cát Mika Waltari ; Nguyên Phong (dịch)
  Tác giả: Waltari, Mika
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018
  Số trang: 429 tr. ; 21 cm tr.
 • $aHoa sen trên tuyết /$cNguyên Phong (phóng tác)
  Tên sách: Hoa sen trên tuyết Nguyên Phong (phóng tác)
  Tác giả: Nguyên Phong
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018
  Số trang: 193 tr. ; 21 cm tr.
 • $a85 chân dung văn hóa, văn chÆ°Æ¡ng Việt /$cPhong Lê
  Tên sách: 85 chân dung văn hóa, văn chương Việt Phong Lê
  Tác giả: Phong Lê
  Nhà xuất bản: H. : Thông tấn, 2017
  Năm xuất bản: H. : Thông tấn, 2017
  Số trang: 797 tr. ; 24 cm tr.
 • $aBốn mùa trên xứ Phù Tang /$cNguyá»…n Chí Linh
  Tên sách: Bốn mùa trên xứ Phù Tang Nguyễn Chí Linh
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018
  Số trang: 503 tr. ; 20,5 cm tr.
 • $aSản phẩm đặc thù và tính cạnh tranh của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh / $cNguyá»…n Thị Minh Ngọc
  Tên sách: Sản phẩm đặc thù và tính cạnh tranh của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Minh Ngọc
  Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Ngọc ThS.
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $a Nghiên cứu ứng dụng Ä‘iện ảnh trong quảng bá hình ảnh Ä‘iểm đến tại Đồng Tháp / $cNguyá»…n Phúc Hùng
  Tên sách: Nghiên cứu ứng dụng điện ảnh trong quảng bá hình ảnh điểm đến tại Đồng Tháp Nguyễn Phúc Hùng
  Tác giả: Nguyễn, Phúc Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
Top
 • Follows us our servcies