Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Ấn phẩm mới

 • $aChính sách thu hút, đãi ngá»™ nghệ sỹ trong hoạt Ä‘á»™ng nghệ thuật biểu diá»…n ở Đồng Nai hiện nay :$bLuận văn Thạc sÄ©, chuyên ngành Quản lý Văn hóa /$cTrần Trọng Tá
  Tên sách: Chính sách thu hút, đãi ngộ nghệ sỹ trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn ở Đồng Nai hiện nay :Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa Trần Trọng Tá
  Tác giả: Trần, Trọng Tá
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh,2017
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh,2017
  Số trang: 119 tr. :Hình ảnh ;27 cm tr.
 • $aĐoàn nghệ thuật sân khấu cải lÆ°Æ¡ng công lập ở miền Tây Nam Bá»™ dÆ°á»›i góc nhìn quản lý văn hóa :$bLuận văn Thạc sÄ©, chuyên ngành Quản lý Văn hóa /$cTrần Thị Mỹ Trinh
  Tên sách: Đoàn nghệ thuật sân khấu cải lương công lập ở miền Tây Nam Bộ dưới góc nhìn quản lý văn hóa :Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa Trần Thị Mỹ Trinh
  Tác giả: Trần, Thị Mỹ Trinh
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh,2016
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh,2016
  Số trang: 134 tr. :Hình ảnh ;27 cm tr.
 • $aNâng cao chất lượng hoạt Ä‘á»™ng nhà văn hóa - thể thao phường tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay :$bLuận văn Thạc sÄ©, chuyên ngành Quản lý Văn hóa /$cLê Thị Mỹ Hạnh
  Tên sách: Nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hóa - thể thao phường tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay :Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa Lê Thị Mỹ Hạnh
  Tác giả: Lê, Thị Mỹ Hạnh
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh,2017
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh,2017
  Số trang: 179 tr. :Hình ảnh ;27 cm tr.
 • $aĐào tạo các môn nghệ thuật ở khoa mầm non, trường Đại học SÆ° phạm thành phố Hồ Chí Minh :$bLuận văn Thạc sÄ©, chuyên ngành Quản lý Văn hóa /$cĐinh Huy Bảo
  Tên sách: Đào tạo các môn nghệ thuật ở khoa mầm non, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa Đinh Huy Bảo
  Tác giả: Đinh, Huy Bảo
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh,2017
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh,2017
  Số trang: 126 tr. :Hình ảnh ;27 cm tr.
 • $aQuản lý nhà nÆ°á»›c hoạt Ä‘á»™ng dịch vụ văn hóa ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh :$bLuận văn Thạc sÄ©, chuyên ngành Quản lý Văn hóa /$cDÆ°Æ¡ng Quốc Cường
  Tên sách: Quản lý nhà nước hoạt động dịch vụ văn hóa ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa Dương Quốc Cường
  Tác giả: Dương, Quốc Cường
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh,2017
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh,2017
  Số trang: 149 tr. :Hình ảnh ;27 cm tr.
 • $aQuản lý hoạt Ä‘á»™ng của nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh trong giai Ä‘oạn hiện nay :$bLuận văn Thạc sÄ©, chuyên ngành Quản lý Văn hóa /$cPhạm Thị Ngọc Yến
  Tên sách: Quản lý hoạt động của nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay :Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa Phạm Thị Ngọc Yến
  Tác giả: Phạm, Thị Ngọc Yến
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh,2017
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh,2017
  Số trang: 149 tr. :Hình ảnh ;27 cm tr.
Top
 • Follows us our servcies