Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh (3/1/1976 - 3/1/2016)

Ấn phẩm mới

 • $aTổng quan nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lá»±c đáp ứng nhu cầu đổi má»›i giáo dục / $cNguyá»…n Bách Thắng
  Tên sách: Tổng quan nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục Nguyễn Bách Thắng
  Tác giả: Nguyễn, Bách Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $aNhân học đại cÆ°Æ¡ng /$cNhiều tác giả
  Tên sách: Nhân học đại cương Nhiều tác giả
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,2016
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,2016
  Số trang: 421 tr. ;21 cm tr.
 • $aNhà bác học Nguyá»…n Văn Huyên vá»›i văn hóa Việt Nam / $cHà Văn Tấn
  Tên sách: Nhà bác học Nguyễn Văn Huyên với văn hóa Việt Nam Hà Văn Tấn
  Tác giả: Hà, Văn Tấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $aSinh kế của người Mạ ở Nam Tây Nguyên - Đông Nam Bá»™ hiện nay / $cNguyá»…n Đăng Hiệp Phố, TrÆ°Æ¡ng Quang Đạt
  Tên sách: Sinh kế của người Mạ ở Nam Tây Nguyên - Đông Nam Bộ hiện nay Nguyễn Đăng Hiệp Phố, Trương Quang Đạt
  Tác giả: Nguyễn, Đăng Hiệp Phố
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $aGiáo trình đại cÆ°Æ¡ng về những khuynh hÆ°á»›ng cÆ¡ bản trong lịch sá»­ mỹ học :$bDùng cho đào tạo sau đại học /$cĐỗ Huy, Nguyá»…n Thu NghÄ©a, Nguyá»…n Duy Cường (đồng chủ biên)
  Tên sách: Giáo trình đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học :Dùng cho đào tạo sau đại học Đỗ Huy, Nguyễn Thu Nghĩa, Nguyễn Duy Cường (đồng chủ biên)
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: H. :Thông tin và Truyền thông,2014
  Năm xuất bản: H. :Thông tin và Truyền thông,2014
  Số trang: 490 tr. ;21 cm tr.
 • $aGiáo trình tâm lý học xã há»™i /$cHoàng Má»™c Lan
  Tên sách: Giáo trình tâm lý học xã hội Hoàng Mộc Lan
  Tác giả: Hoàng, Mộc Lan
  Nhà xuất bản: H. :Đại học Quốc gia Hà Nội,2016
  Năm xuất bản: H. :Đại học Quốc gia Hà Nội,2016
  Số trang: 310 tr. ;24 cm tr.
Top
 • Follows us our servcies