Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Ấn phẩm mới

 • $aMá»™t số vấn đề đặt ra trong dạy học trá»±c tuyến theo tiếp cận tÆ°Æ¡ng tác / $cTrần Thị Thu Hiền
  Tên sách: Một số vấn đề đặt ra trong dạy học trực tuyến theo tiếp cận tương tác Trần Thị Thu Hiền
  Tác giả: Trần, Thị Thu Hiền TS.
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $aVai trò định hÆ°á»›ng giá trị thẩm mỹ ở Việt Nam trong bối cảnh há»™i nhập / $cĐỗ Thị Thanh HÆ°Æ¡ng
  Tên sách: Vai trò định hướng giá trị thẩm mỹ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Đỗ Thị Thanh Hương
  Tác giả: Đỗ, Thị Thanh Hương TS.
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $aPhố Hiến.$nQuyển 2 /$cNguyá»…n Khắc Hào, Nguyá»…n Đình Nhã (Đồng chủ biên)
  Tên sách: Phố Hiến.$nQuyển 2 Nguyễn Khắc Hào, Nguyễn Đình Nhã (Đồng chủ biên)
  Tác giả: Nguyễn Khắc Hào (Đồng chủ biên)
  Nhà xuất bản: H. :Văn hóa Dân tộc,2018
  Năm xuất bản: H. :Văn hóa Dân tộc,2018
  Số trang: 487 tr. :Hình ảnh ;20,5 cm tr.
 • $aPhố Hiến.$nQuyển 1 /$cNguyá»…n Khắc Hào, Nguyá»…n Đình Nhã (Đồng chủ biên)
  Tên sách: Phố Hiến.$nQuyển 1 Nguyễn Khắc Hào, Nguyễn Đình Nhã (Đồng chủ biên)
  Tác giả: Nguyễn Khắc Hào (Đồng chủ biên)
  Nhà xuất bản: H. :Văn hóa Dân tộc,2018
  Năm xuất bản: H. :Văn hóa Dân tộc,2018
  Số trang: 673 tr. :Hình ảnh ;20,5 cm tr.
 • $aTruyện cổ dân tá»™c Thái /$cLò Văn Sỹ, Đinh Tấn Lành, Tòng Ín (SÆ°u tầm, biên dịch, giời thiệu)
  Tên sách: Truyện cổ dân tộc Thái Lò Văn Sỹ, Đinh Tấn Lành, Tòng Ín (Sưu tầm, biên dịch, giời thiệu)
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: H. :Hội Nhà văn,2018
  Năm xuất bản: H. :Hội Nhà văn,2018
  Số trang: 193 tr. ;20,5 cm tr.
 • $aCon của nhà trời.$nTập 1 :$bTiểu thuyết /$cMa Văn Kháng
  Tên sách: Con của nhà trời.$nTập 1 :Tiểu thuyết Ma Văn Kháng
  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Nhà xuất bản: H. :Văn học,2018
  Năm xuất bản: H. :Văn học,2018
  Số trang: 455 tr. ;20,5 cm tr.
Top
 • Follows us our servcies