Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Ấn phẩm mới

 • $aĐến vá»›i bài thÆ¡ Hứng mÆ°a của Nguyá»…n Trung Thành /$cNguyá»…n Trung Thành.
  Tên sách: Đến với bài thơ Hứng mưa của Nguyễn Trung Thành Nguyễn Trung Thành.
  Tác giả: Nguyễn, Trung Thành
  Nhà xuất bản: Nghệ An : Đài PT-TH Nghệ An, 2004
  Năm xuất bản: Nghệ An : Đài PT-TH Nghệ An, 2004
  Số trang: VCD : Âm thanh, hình màu tr.
 • $aĐịa chí Phú Yên /$cThÆ° viện Phú Yên (biên soạn).
  Tên sách: Địa chí Phú Yên Thư viện Phú Yên (biên soạn).
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Phú Yên : Thư viện Phú Yên, 2004
  Năm xuất bản: Phú Yên : Thư viện Phú Yên, 2004
  Số trang: CD-Rom : Âm thanh tr.
 • $aBáo Sài Gòn Giải phóng ký ức 35 năm (1975 - 2010) /$cBáo Sài Gòn Giải phóng.
  Tên sách: Báo Sài Gòn Giải phóng ký ức 35 năm (1975 - 2010) Báo Sài Gòn Giải phóng.
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Báo Sài Gòn Giải phóng, 2010
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Báo Sài Gòn Giải phóng, 2010
  Số trang: CD-Rom : Âm thanh tr.
 • $aHoạt Ä‘á»™ng văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu và những vấn đề tồn tại năm 2008 /$cBá»™ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  Tên sách: Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu và những vấn đề tồn tại năm 2008 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: H. : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2008
  Năm xuất bản: H. : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2008
  Số trang: CD-Rom : Âm thanh tr.
 • $aCác hoạt Ä‘á»™ng văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật và tồn tại năm 2007 /$cBá»™ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  Tên sách: Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật và tồn tại năm 2007 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: H. : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2007
  Năm xuất bản: H. : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2007
  Số trang: CD-Rom : Âm thanh tr.
 • $aCác hoạt Ä‘á»™ng văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2009 /$cBá»™ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  Tên sách: Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2009 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  Tác giả:
  Nhà xuất bản: H. : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2009
  Năm xuất bản: H. : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2009
  Số trang: CD-Rom : Âm thanh tr.
Top
 • Follows us our servcies