Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Ấn phẩm mới

 • $aVăn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận. $nTập 1 (Quyển 3), $pVề văn học /$cNguyá»…n Chí Bền
  Tên sách: Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận. $nTập 1 (Quyển 3), $pVề văn học Nguyễn Chí Bền
  Tác giả: Nguyễn, Chí Bền
  Nhà xuất bản: H. : Khoa học Xã hội, 2018
  Năm xuất bản: H. : Khoa học Xã hội, 2018
  Số trang: 243 tr. ; 24 cm tr.
 • $aVăn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận. $nTập 1 (Quyển 2), $pVề văn hóa Ä‘Æ°Æ¡ng đại /$cNguyá»…n Chí Bền
  Tên sách: Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận. $nTập 1 (Quyển 2), $pVề văn hóa đương đại Nguyễn Chí Bền
  Tác giả: Nguyễn Chí Bền
  Nhà xuất bản: H. : Khoa học Xã hội, 2018
  Năm xuất bản: H. : Khoa học Xã hội, 2018
  Số trang: 518 tr. ; 24 cm tr.
 • $aVăn hóa Việt Nam: tiếp cận hệ thống - liên ngành /$cLý Tùng Hiếu
  Tên sách: Văn hóa Việt Nam: tiếp cận hệ thống - liên ngành Lý Tùng Hiếu
  Tác giả: Lý, Tùng Hiếu
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Văn hóa - Văn nghệ, 2018
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Văn hóa - Văn nghệ, 2018
  Số trang: 479 tr. ; 24 cm tr.
 • $aMá»™t cái nhìn về mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đổi má»›i / $cĐào Mai Trang
  Tên sách: Một cái nhìn về mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới Đào Mai Trang
  Tác giả: Đào, Mai Trang
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $a
  Tên sách:
  Tác giả: Sản xuất chương trình ca múa nhạc ở TP. Hồ Chí MInh trong bối cảnh hiện nay Phạm Ngọc Hiền
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $aVăn hóa chung cÆ° - nhìn từ hai phía / $cBùi Việt Thắng
  Tên sách: Văn hóa chung cư - nhìn từ hai phía Bùi Việt Thắng
  Tác giả: Bùi, Việt Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
Top
 • Follows us our servcies