Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Ấn phẩm mới

 • $aNghiên cứu xây dá»±ng mô hình học tập theo dá»± án cho sinh viên ngành thông tin - thÆ° viện trên nền tảng của Internet / $cPhan Ngọc Đông
  Tên sách: Nghiên cứu xây dựng mô hình học tập theo dự án cho sinh viên ngành thông tin - thư viện trên nền tảng của Internet Phan Ngọc Đông
  Tác giả: Phan, Ngọc Đông Ths.
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $aThá»±c trạng lý luận phê bình sân khấu Việt Nam hôm nay / $cTrần Trí Trắc
  Tên sách: Thực trạng lý luận phê bình sân khấu Việt Nam hôm nay Trần Trí Trắc
  Tác giả: Trần, Trí Trắc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $aÂm nhạc H'rê - biểu hiện của tính Ä‘a dạng trong âm nhạc và khu vá»±c / $cNguyá»…n Thế Truyền
  Tên sách: Âm nhạc H'rê - biểu hiện của tính đa dạng trong âm nhạc và khu vực Nguyễn Thế Truyền
  Tác giả: Nguyễn, Thế Truyền
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $aỨng xá»­ văn hóa công cá»™ng ở đô thị đặc trÆ°ng và xu thế / $cNgọc LÆ°u Ly
  Tên sách: Ứng xử văn hóa công cộng ở đô thị đặc trưng và xu thế Ngọc Lưu Ly
  Tác giả: Ngọc, Lưu Ly
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $aDu lịch Việt những thành công và bài học thời há»™i nhập / $cNguyá»…n Minh Phong
  Tên sách: Du lịch Việt những thành công và bài học thời hội nhập Nguyễn Minh Phong
  Tác giả: Nguyễn, Minh Phong
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $aBảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình xây dá»±ng nông thôn má»›i ở đồng bằng sông Cá»­u Long / $cLê Thị Hồng Quyên
  Tên sách: Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long Lê Thị Hồng Quyên
  Tác giả: Lê, Thị Hồng Quyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
Top
 • Follows us our servcies