Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Ấn phẩm mới

 • $aPhát triển bền vững trong hoạt Ä‘á»™ng làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm Mỹ Hiệp tại Ninh Thuận /$cNguyá»…n Quang Thái Quỳnh Truyện
  Tên sách: Phát triển bền vững trong hoạt động làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm Mỹ Hiệp tại Ninh Thuận Nguyễn Quang Thái Quỳnh Truyện
  Tác giả: Nguyễn Quang Thái Quỳnh Truyện
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đai học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh,2015
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đai học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh,2015
  Số trang: 95 tr. :hình ảnh ;27 cm tr.
 • $aXây dá»±ng đời sống văn hóa trong cá»™ng đồng người Chăm ở An Giang (nghiên cứu trường hợp ở huyện An Phú, tỉnh An Giang) /$cLê Hữu Duyên
  Tên sách: Xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng người Chăm ở An Giang (nghiên cứu trường hợp ở huyện An Phú, tỉnh An Giang) Lê Hữu Duyên
  Tác giả: Lê, Hữu Duyên
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2018
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2018
  Số trang: 105 tr. ; 27 cm tr.
 • $aBảo tồn và phát huy lá»… há»™i cầu ngÆ° tỉnh Phú Yên (nghiên cứu trường hợp lá»… há»™i cầu ngÆ° ở thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) /$cNguyá»…n Thị Ngọc Ánh
  Tên sách: Bảo tồn và phát huy lễ hội cầu ngư tỉnh Phú Yên (nghiên cứu trường hợp lễ hội cầu ngư ở thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2016
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2016
  Số trang: 128 tr. : hình ảnh ; 27 cm tr.
 • $aNghiên cứu, đánh giá mô hình quản lý Di tích lịch sá»­ Dinh Độc Lập /$cNguyá»…n Thị Bá»™i Uy
  Tên sách: Nghiên cứu, đánh giá mô hình quản lý Di tích lịch sử Dinh Độc Lập Nguyễn Thị Bội Uy
  Tác giả: Nguyễn, Thị Bội Uy
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015
  Số trang: 104 tr. : hình ảnh ; 27 cm tr.
 • $aTruyền dạy đờn ca tài tá»­ ở các cÆ¡ sở ngoài nhà trường tại thành phố Hồ Chí Minh - thá»±c trạng và giải pháp /$cVÅ© Thị Duyên
  Tên sách: Truyền dạy đờn ca tài tử ở các cơ sở ngoài nhà trường tại thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp Vũ Thị Duyên
  Tác giả: Vũ, Thị Duyên
  Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015
  Năm xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015
  Số trang: 99 tr. : hình ảnh ; 27 cm tr.
 • $aĐạo diá»…n sân khấu nghề không tá»± thân / $cLê Mạnh Hùng
  Tên sách: Đạo diễn sân khấu nghề không tự thân Lê Mạnh Hùng
  Tác giả: Lê, Mạnh Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
Top
 • Follows us our servcies