Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Ấn phẩm mới

 • $aKhai thác, phát huy di sản tÆ° liệu Ä‘iện ảnh / $cHuỳnh Công Khôi Nguyên
  Tên sách: Khai thác, phát huy di sản tư liệu điện ảnh Huỳnh Công Khôi Nguyên
  Tác giả: Huỳnh, Công Khôi Nguyên Ths
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $aCôn Đảo - Ä‘iểm đến du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh / $cNguyá»…n Đức Tuấn
  Tên sách: Côn Đảo - điểm đến du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh Nguyễn Đức Tuấn
  Tác giả: Nguyễn, Đức Tuấn TS
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $aTÆ°Æ¡ng tác giữa các giá trị văn hóa vá»›i du lịch sinh thái để tạo lập loại hình du lịch đặc thù ở Việt Nam / $cThái Thu Hoài
  Tên sách: Tương tác giữa các giá trị văn hóa với du lịch sinh thái để tạo lập loại hình du lịch đặc thù ở Việt Nam Thái Thu Hoài
  Tác giả: Thái, Thu Hoài Ths
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản:
  Số trang: tr.
 • $aLeading forward: $bsuccessful public leadership amidst complexity, chaos, and change /$cTim A. Flanagan, John S. Lybarger.
  Tên sách: Leading forward: successful public leadership amidst complexity, chaos, and change Tim A. Flanagan, John S. Lybarger.
  Tác giả: Flanagan, Tim A.
  Nhà xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass, 2014
  Năm xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass, 2014
  Số trang: 239 p. : illustrations ; 26 cm tr.
 • $aNikon D5300 digital field guide /$cJ. Dennis Thomas.
  Tên sách: Nikon D5300 digital field guide J. Dennis Thomas.
  Tác giả: Thomas, J. Dennis
  Nhà xuất bản: Canada : Wiley, 2014
  Năm xuất bản: Canada : Wiley, 2014
  Số trang: 273 p. : illustrations ; 25 cm tr.
 • $aNikon creative lighting system: digital field guide /$cBenjamin Edwards.
  Tên sách: Nikon creative lighting system: digital field guide Benjamin Edwards.
  Tác giả: Edwards, Benjamin
  Nhà xuất bản: Canada : Wiley, 2012
  Năm xuất bản: Canada : Wiley, 2012
  Số trang: 370 p. : illustrations ; 25 cm tr.
Top
 • Follows us our servcies