Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Trường Đại học Văn hóa TP. HCM, đón nhận huân chương lao động hạng nhất.

Báo Văn hóa số 156 ra ngày 30/12/2015.

Nguồn Tài Nguyên: Lê Tôn

Top
  • Follows us our servcies