Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Giờ làm việc

Trung tâm Thông tin Thư viện mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian cụ thể:

         Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30

         Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

* Ngưng phục vụ từ 15 giờ 00 chiều thứ sáu hàng tuần để vệ sinh kho và sắp xếp tài liệu.

Trung tâm Thư viện: TTTV

Top
  • Follows us our servcies