Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Giới thiệu Trung tâm Thông tin - Thư viện

1. Lịch sử hình thành và phát triển

             Thư viện trường Lý luận nghiệp vụ II (Bộ Văn hoá - Thông tin) ra đời từ những ngày đầu thành lập trường (1976) và gắn liền với các bước phát triển của nhà trường.Trước đây, thư viện là một bộ phận do phòng đào tạo quản lý, qui mô hoạt động khiêm tốn theo phương thức thủ công  truyền thống. Khi mới thành lập, thư viện chỉ có một cán bộ phụ trách, không có nghiệp vụ chuyên môn về thư viện. Trụ sở chính đặt tại lầu 10, cao ốc 727 Trần Hưng Đạo, Q5, Tp. Hồ Chí Minh. Sau đó, nhằm nâng cao công tác phục vụ, Ban Giám hiệu đã cử một giáo sinh thư viện cùng một sinh viên tốt nghiệp thủ khoa trung cấp thư viện đầu tiên về nhận công tác tại thư viện Lúc bấy giờ, thư viện có khoảng 6.000 bản sách, trong đó, sách tiếng Nga chiếm tỉ lệ 40% kho sách. Sau đó nhà trường dời trụ sở về tập trung tại làng báo chí, xã An Phú, Thủ Đức (cũ). Thư viện được chuyển về đường 3, làng Báo chí để phục vụ nhu cầu học tập và giảng dạy của giảng viên và học viên giai đoạn đào tạo cán bộ văn hóa trình độ trung cấp lúc bấy giờ. Sau đó, thư viện được chuyển về số 3A cư vá Ngân Hàng, xã Thảo Điền, Thủ Đức (cũ). Hiện nay, thư viện được đặt tại lầu 2, dãy nhà thực hành nằm trong khuôn viên trường tại số 51, Quốc Hương, P Thảo Điền, Q2.

               Năm 2001, Nhà trường xây dựng đề án nâng cấp thư viện trường thành trung tâm Thông tin – Thư viện và tháng 8/2002, Ban Giám Hiệu đã ra quyết định nâng cấp thư viện thành trung tâm Thông tin – Thư viện, trực thuộc Ban Giám nhà trường.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Trung tâm có chức năng thông tin và phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện.

2.2. Nhiệm vụ

- Tham mưu giúp hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và chiến lược phát triển; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường.

- Thu thập, bổ sung, trao đổi, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của nhà trường.
- Thu nhận lưu chiểu các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các tài liệu được tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu. Biên soạn các loại hình thư mục, ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo.

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện thông qua các hình thức phục vụ phù hợp. Nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học và kỹ thuật mới vào công tác xử lý và phục vụ bạn đọc.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ thư viện để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Tổ chức và quản lý đội ngũ cán bộ, kho tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật; bảo quản, kiểm kê tài liệu định kỳ và thanh lọc tài liệu theo quy định của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu.

 

3. Nguồn lực thông tin:

Nguồn lực thông tin là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả hoạt động của thư viện. Chính vì vậy, ngay từ lúc thành lập Trung tâm đã chú trọng rất nhiều đến việc xây dựng nguồn lực thông tin cho thư viện và bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu của đông đảo người dùng tin. Nguồn lực thông tin của thư viện hơn 42.067 tài liệu bao gồm:

-       Sách: 33.326 bản

-       Công báo từ 2002 đến nay

-       Báo – Tạp chí: 150 tên

-       Luận văn, Luận án: 754 bản

-       Khóa luận: 1268 bản

-       Tài liệu đa phương tiện: 712 tên (bao gồm đĩa CD, VCD, DVD…)

-       Ấn phẩm định kỳ: 5910 bản

-       Và một số sản phẩm thông tin khác:

§  Thư mục chuyên đề phục vụ đào tạo cán bộ Văn hóa Thông tin

§  Thư mục giới thiệu tài liệu mới hàng tháng

§  Thư mục trích báo tạp chí

§  Tài liệu giới thiệu sách hay trong thư viện

 

4. Nhân sự:

TT

Học vị, Họ và tên

Chức vụ

Nội dung công việc đang đảm nhiệm

01

Ths. Giang Anh Thơ

Phó Giám đốc phụ trách

Quản lý chung các hoạt động của thư viện

02

CN. Nguyễn Hải Gian

Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ

Xử lý kỹ thuật tài liệu, quản trị mạng thư viện, website,…

03

CN. Lê Thị Định

Tổ trưởng Tổ Lưu hành

Phụ trách hoạt động khối phòng đọc, mượn, dịch vụ thư viện

04

CN. Nguyễn Văn Xuyên

Thư viện viên

Làm công tác phân loại, xử lý kỹ thuật tài liệu

05

CN. Lê Tôn

Thư viện viên

Tổ trưởng Tổ CĐ Trung tâm TT-TV, làm công tác phục vụ bạn đọc

06

CN. Đoàn Thị Ánh Tơ

Thư viện viên

Làm công tác phục vụ bạn đọc

07

CN. Nguyễn Thị Tuyết Xuân

Thư viện viên

Làm công tác phục vụ bạn đọc

 

 

5. Thông tin liên hệ:

Stt

Họ và tên

Điện thoại

Email

01

Giang Anh Thơ

08-35190154

gathodhvh@gmail.com

02

Nguyễn Hải Gian

08.35190154

hoanghaidhvh@gmail.com

03

Lê Thị Định

08.35190276

dinhdhvh@gmail.com

04

Nguyễn Thị Tuyết Xuân

08.35190276

nguyentuyet.xuan@gmail.com

05

Đoàn Thị Ánh Tơ

08.35190276

anhto2000@yahoo.com

06

Lê Tôn

08.35190276

tondeptrai@gmail.com

07

Nguyễn Văn Xuyên

08.35190154

nvxdhvh@gmail.com

 

Trung tâm Thư viện: TV

Top
  • Follows us our servcies