Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Thông báo sinh viên nợ sách quá hạn đến tháng 5 năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng  05 năm 2017

Thông báo

Sinh viên nợ sách quá hạn đến tháng 5 năm 2017

1.BùI THị NGọC ANH (D15BT038)

Bảo tàng Tôn Đức Thắng 20 năm hình thành và phát triển (1988 - 2008) / Bảo tàng Tôn Đức Thắng (CVL090015017)

ĐKCB: L09B015687; Ngày mượn: 12/05/2017; Ngày trả: 19/05/2017; 10

2. ĐÀO NHẬT HUY  (1350101006)

Giáo trình pháp chế thư viện - thông tin / Bùi Loan Thùy (biên soạn) (CVL100015814)

ĐKCB: L151GT000563; Ngày mượn: 14/04/2017; Ngày trả: 21/04/2017; 38

3. ĐINH THỊ DIỆU  LINH (D15QL064)

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng = The art of public speaking / Stephen E. Lucas. ; Nhóm dịch thuật DTU (CVL110018948)

ĐKCB: L11B020577; Ngày mượn: 09/05/2017; Ngày trả: 16/05/2017; 13

4.ĐINH VĂN NGƯI (1551151023)

Cơ sở bảo tàng học: Giáo trình dùng cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành Bảo tồn - Bảo tàng / Nhiều người biên soạn ; Nguyễn Thị Huệ (chủ biên) (CVL140023656)

ĐKCB: L151GT001985; Ngày mượn: 12/04/2017; Ngày trả: 19/04/2017; 40

Quản lý bảo tàng: Giáo trình dùng cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành Bảo tàng / Nguyễn Thịnh (CVL040006056)

ĐKCB: L151GT001853; Ngày mượn: 12/04/2017; Ngày trả: 19/04/2017; 40

5. ĐỖ THẢO  TRANG (D15VH094)

Du lịch 3 miền. T.1, Nam / Bửu Ngôn (CVL120021215)

ĐKCB: L162B005336; Ngày mượn: 11/05/2017; Ngày trả: 18/05/2017; 11

6. HA LÔN MƠ SANH (1350151010)

Văn hóa dân gian Raglai ở Khánh Hòa / Nguyễn Hữu Bài, Trần Kiêm Hoàng, Lê Văn Hòa.. (CVL160027707)

ĐKCB: L16B029100; Ngày mượn: 19/05/2017; Ngày trả: 26/05/2017; 3

7. HOÀNG THỊ  NGỌC  TRÂM (D15TV065)

Thông tin học: Giáo trình dành cho sinh viên ngành Thông tin - Thư viện và Quản trị thông tin / Đoàn Phan Tân (CVL060011564)

ĐKCB: l152gt001976; Ngày mượn: 23/03/2017; Ngày trả: 30/03/2017; 60

8. HUỲNH QUỐC TẾ (D16VN109)

Kỹ năng giao tiếp trong khách sạn - cách tiếp cận thực tế: Giáo trình / Tổng cục Du lịch Việt Nam (biên soạn) (CVL030003028)

ĐKCB: L152GT000992; Ngày mượn: 06/03/2017; Ngày trả: 13/03/2017; 77

9. HUỲNH THU HÀ (D15VN043)

 

101 điều cần biết về tín ngưỡng và phong tục Việt Nam / Trương Thìn (biên soạn) ; Đại Đức Thích Minh Nghiêm (hiệu đính) (CVL110016905)

ĐKCB: L162B005213; Ngày mượn: 11/05/2017; Ngày trả: 18/05/2017; 11

10. LÊ ĐOÀN THÀNH TÀI  (D15VH072)

English essentials: what every college student need to know about grammar, punctuation and usage / John Langan (CVL150024773)

ĐKCB: L15QCA001154; Ngày mượn: 28/04/2017; Ngày trả: 05/05/2017; 24

11. LÊ THỊ DIỄM HUYỀN (1450121075)

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch / Đinh Trung Kiên (CVL030002066)

ĐKCB: L151GT001362; Ngày mượn: 05/01/2017; Ngày trả: 12/01/2017; 137

Tiến trình lịch sử Việt Nam / Nhiều người biên soạn ; Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên) (CVL160027545)

ĐKCB: L161GT003796; Ngày mượn: 05/01/2017; Ngày trả: 12/01/2017; 137

12.LÊ THỊ HẢI  (D15VN045)

Pass the TOEIC test: Introductory course / Miles Craven (CVL160028152)

ĐKCB: L162B005675; Ngày mượn: 18/05/2017; Ngày trả: 25/05/2017; 4

13. LÊ THỊ HỒNG LOAN PHÚC (C16XB009)

Cà phê cùng Tony / Tony Buổi Sáng (CVL160026265)

ĐKCB: L16B027905; Ngày mượn: 19/05/2017; Ngày trả: 26/05/2017; 3

14. LÊ THỊ MINH NHỰT  (D15VN136)

Sài Gòn xưa & nay / Nhiều tác giả (CVL150024790)

ĐKCB: L152B003521; Ngày mượn: 08/05/2017; Ngày trả: 15/05/2017; 14

15. LÊ THỊ NGỌC THƯƠNG (D16VN117)

 

Giáo trình môi trường và con người / Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương Loan (CVL160027516)

ĐKCB: L162GT002264; Ngày mượn: 10/05/2017; Ngày trả: 17/05/2017; 12

Quản lý học đại cương: (Giáo trình, dùng cho đào tạo Trung cấp Hành chính) / Học viện Hành chính. Khoa Hành chính học (CVL090015277)

ĐKCB: L152GT001591; Ngày mượn: 10/05/2017; Ngày trả: 17/05/2017; 12

16. LÊ THỊ THANH DIỆU (D15TV012)

Tổ chức và bảo quản tài liệu: Giáo trình dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành Thư viện - Thông tin / Nguyễn Tiến Hiển, Kiều Văn Hốt (CVL150024410)

ĐKCB: L152GT001386; Ngày mượn: 16/05/2017; Ngày trả: 23/05/2017; 6

17. LÊ THỊ TRANG (D15BT028)

Bảo tồn, tôn tạo và xây dựng Khu di tích lịch sử - văn hóa Đường Lâm (CVL070011829)

ĐKCB: L07B012289; Ngày mượn: 12/05/2017; Ngày trả: 19/05/2017; 10

Di sản văn hóa bảo tồn và phát triển / Nhiều tác giả ; Nguyễn Đình Thanh (chủ biên) (CVL080014890)

ĐKCB: L08B015541; Ngày mượn: 12/05/2017; Ngày trả: 19/05/2017; 10

18. LÊ THỊ TRANG (1450111067)

Đổi mới tiếp cận dân tộc học trong các bảo tàng / Nhiều tác giả (CVL050010392)

ĐKCB: L142B002092; Ngày mượn: 25/04/2017; Ngày trả: 02/05/2017; 27

19. NGÔ THỊ CẨM TIÊN (D15VH090)

Ẩm thực dân gian Hà Nội / Nguyễn Thị Bảy (biên soạn) (CVL130022908)

ĐKCB: L142B002246; Ngày mượn: 08/05/2017; Ngày trả: 15/05/2017; 14

Kỹ năng làm bài viết ở đại học = How to write essays & Assignments / Kathleen McMillan, Jonathan Weyers; Lê Huy Lâm (dịch) (CVL110017858)

ĐKCB: L152B003743; Ngày mượn: 08/05/2017; Ngày trả: 15/05/2017; 14

Văn hóa ẩm thực Huế / Bùi Minh Đức (CVL150024186)

ĐKCB: L152B002760; Ngày mượn: 08/05/2017; Ngày trả: 15/05/2017; 14

 

Trung tâm Thư viện:

Top
  • Follows us our servcies