Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh (3/1/1976 - 3/1/2016)

Thông báo về việc trả lại tiền thế chân Thư viện

Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh kính mời các bạn sinh viên các lớp Đại học và Cao đẳng tốt nghiệp năm 2015 đến nhận lại tiền thế chân Thư viện tại Phòng Đọc - Mượn (Gặp Cô Tơ).

Khi đến nhận lại tiền vui lòng mang theo giấy CMND hoặc thẻ Sinh viên, thẻ Thư viện để đối chiếu (lưu ý: Không cho nhận thay)

Thời giàn trả lại tiền: Từ ngày 16/12/2015 đến ngày 20/01/2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thông Báo: Hoàng Hải

Top
  • Follows us our servcies