Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Giới thiệu tài liệu nhân ngày truyền thống Mỹ thuật Việt Nam 10/12/1951 – 10/12/2015

Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Mỹ thuật Việt Nam 10/12/1951 – 10/12/2015, Trung tâm Thông tin – Thư viện giới thiệu đến bạn đọc những tài liệu về Mỹ thuật Việt Nam và Mỹ thuật các nước.

I.SÁCH:

1. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam bước vào thế kỷ XXI / Nhiều tác giả . - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa Thông tin, 2010 .- 403 tr. : Hình ảnh ; 27 cm .

2. Mỹ thuật dân gian Trung Quốc / Cận Chi Lâm ; Nguyễn Thị Thu Hằng (dịch) . - TP. Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015 .- 140 tr. : hình ảnh ; 23 cm .

3. Lịch sử mỹ thuật Viễn Đông / Sherman E. Lee ; Trần Văn Huân (biên dịch) . - H. : Mỹ thuật, 2007 .- 688 tr. : minh họa ; 27 cm .

4. Triển lãm mỹ thuật toàn quốc = National fine art exhibition / Nhiều tác giả ; Bộ Văn hóa Thông tin (biên soạn) . - H. : Bộ Văn hóa Thông tin, 2001 .- 186 tr. : Hình ảnh ; 29 cm .

5. Quản lý mỹ thuật (Bảo tàng mỹ thuật và phòng tranh): (Giáo trình dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng các trường văn hóa - nghệ thuật) / Nguyễn Văn Trung, Hoàng Minh Của, Trần Hậu Yên Thế (biên soạn) . - Tái bản, có sửa chữa, bổ sung .- H. : Lao động, 2012 .- 165 tr. ; 24 cm .

6. Đại cương mỹ thuật: (Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng ngành Quản lý Văn hóa) / Lê Bá Dũng (chủ biên) ; Nguyễn Cương, Nghiêm Thị Thanh Nhã . - Tái bản .- H. : Lao động, 2012 .- 226 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .

7. 100 câu hỏi đáp về mỹ thuật ở Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh / Uyên Huy, Trương Phi Đức, Lê Bá Thanh (biên soạn) . - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2011 .- 335 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .

8. Giáo trình mỹ thuật học đại cương / Nguyễn Xuân Tiên (biên soạn) . - TP. Hồ Chí Minh : Thông tin và Truyền thông, 2014 .- 269 tr. : Hình ảnh, minh họa ; 24 cm

9. Mỹ thuật: (sách dùng cho sinh viên bậc đại học, ngành Mỹ thuật, Quản lý Văn hóa và Văn hóa Du lịch) / Triệu Thế Việt (biên soạn) . - H. : Văn hóa Thông tin, 2014 .- 266 tr. ; 21 cm .

10. Mỹ thuật môi trường đô thị Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Văn Dương . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012 .- 227 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .

11. Đại cương mỹ thuật: (Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng ngành Quản lý Văn hóa) / Lê Bá Dũng (chủ biên) ; Nguyễn Cương, Nghiêm Thị Thanh Nhã . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 .- 190 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .

12. Văn hóa Việt Nam - Nhìn từ mỹ thuật. T.1 / Chu Quang Trứ . - Tái bản .- H. : Thời đại, 2010 .- 850 tr. ; 21 cm .

13. Mỹ thuật nữ phục truyền thống Việt Nam / Cung Dương Hằng . - H. : Văn hóa Thông tin, 2011 .- 266 tr. : Hình ảnh ; 24 cm .

14. Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt / Trần Lâm Biền (chủ biên) . - H. : Văn hóa Dân tộc, 2011 .- 311 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .

15. Mỹ thuật Lý - Trần mỹ thuật Phật giáo / Chu Quang Trứ . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 .- 493 tr. ; 21 cm .

16. Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 / Nguyễn Quân . - H. : Tri thức, 2010 .- 388 tr. : Hình ảnh ; 24 cm .

17. Thiết kế mẫu và mỹ thuật công nghiệp với Coreldraw X4 / Việt Hùng Vũ, Ánh Tuyết, Quang Hiến (biên soạn) . - H. : Giao thông vận tải, 2008 .- 352 tr. : Minh họa ; 21 cm .

18. Giáo trình quản lý mỹ thuật (bảo tàng mỹ thuật và phòng tranh): (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng các trường văn hóa nghệ thuật) / Nguyễn Văn Trung, Hoàng Minh Của, Trần Hậu Yên Thế (biên soạn) . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 .- 165 tr. ; 24 cm .

19. Vienam - Thailand contemporary art exhibition by lecturers of 6 university from Thailand and Vietnam = Triển lãm mỹ thuật đương đại của giảng viên 6 trường đại học Việt Nam và Thái Lan / Nhiều tác giả . - TP. Hồ Chí Minh : Sở Văn hóa - Thông tin, 2007 Trường Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh .- 52 tr. : Hình ảnh ; 27 cm .

20. Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Mỹ thuật = English for Fine Arts / Lưu Đức Minh, Lê Thúy Hằng (biên soạn) . - TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, 2008 .- 69 tr. : Hình ảnh ; 30 cm .

21. Khoa Đồ họa 1976 - 2008 / Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Khoa Đồ họa . - TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 2008 .- 62 tr. : Hình ảnh ; 25 cm .

22. Mỹ thuật dân tộc Thái ở Việt Nam = Fine Arts of the Thai in Vietnam / Phan Ngọc Khuê . - H. : Mỹ thuật, 2004 .- 168 tr. : Hình ảnh ; 30 cm .

23. Mỹ thuật Hy Lạp và khảo cổ / John Griffiths Pedley ; Phạm Thiếu Hương, Huỳnh Ngọc Trảng (dịch) . - H. : Mỹ thuật, 2006 .- 386tr. : hình ảnh ; 27cm .

24. Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam / Nhiều tác giả . - H. : Văn hóa - Thông tin, 2005 .- 168 tr. : hình ảnh ; 25 cm .

25. Bản rập họa tiết mỹ thuật cổ Việt Nam = Rubbings of Vietnamese ancient fine - arts patterns . - H. : Mỹ thuật, 2000 .- 188 tr. : hình ảnh ; 30 cm .

26. Mỹ thuật Ấn Độ / Roy C. Craven ; Nguyễn Tuấn, Huỳnh Ngọc Trảng (dịch) . - H. : Mỹ thuật, 2005 .- 304 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .

27. Tìm hiểu mỹ thuật Phật giáo / Meher McArthur ; Phan Quang Định (dịch) . - H. : Mỹ thuật, 2005 .- 296 tr. ; 21 cm .

28. Các thể loại và loại hình mỹ thuật / Nguyễn Trân . - H. : Mỹ thuật, 2005 .- 120 tr. : Minh họa ; 23 cm .

29. Tranh cổ động / Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh . - TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 2000 .- 72 tr. ; 25 cm .

30. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: Kỷ yếu / Nhiều tác giả . - H. : Văn hóa - Thông tin, 1993 .- 136 tr. ; 27 cm .

31. Mỹ thuật Việt Nam / Nguyễn Phi Hoanh . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1984 .- 428 tr. : minh hoạ ; 21 cm .

32. Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt / Trần Lâm Biền (chủ biên) . - H. : Văn hóa dân tộc : Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 2001 .- 324 tr.: hình minh họa ; 19cm .

33. Lược sử mỹ thuật Việt Nam (thời kỳ cổ đại và phong kiến) / Trịnh Quang Vũ . - H. : Văn hóa - Thông tin, 2002 .- 320 tr. ; 21 cm .

34. Từ điển Mỹ thuật hội hoạ thế giới / Tiệp Nhân, Vệ Hải (đồng chủ biên) ; Trần Kiết Hùng, Nguyễn Hồng Trang (dịch) . - H. : Mỹ thuật, 2004 .- 600 tr. : hình ảnh ; 19 cm .

35. Mỹ thuật công nghiệp / Phạm Đỗ Nhật Tiến . - H. : Văn hóa, 1982 .- 252 tr. ; 19 cm .

36. Mỹ thuật Việt Nam / Nguyễn Phi Hoanh . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1984 .- 428 tr. : minh hoạ ; 21 cm .

37. Văn hóa Việt Nam - Nhìn từ mỹ thuật. T.1 / Chu Quang Trứ . - H. : Mỹ thuật : Viện Mỹ thuật, 2002 .- 792 tr. ; 21 cm .

38. Mỹ thuật Lý - Trần - Mỹ thuật Phật giáo / Chu Quang Trứ . - H. : Mỹ thuật, 2001 .- 748 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .

39. Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đương đại = Vietnamese contemporary applied arts . - H. : Mỹ thuật, 2003 .- 131 tr. : Hình ảnh ; 25 cm .

40. Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ 20 / Quang Phòng, Quang Việt (sưu tầm, biên soạn) . - H. : Mỹ thuật, 2000 .- 428 tr. : hình ảnh ; 35 cm .

41. Mỹ thuật và nghệ sĩ / Nguyễn Phi Hoanh . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1993 .- 464 tr. ; 27 cm .

42. Mỹ thuật thời Trần / Viện Nghệ Thụât - Bộ Văn Hóa . - H. : Văn hóa, 1977 .- 140 tr. : Hình ảnh ; 27 cm .

43. Mỹ thuật thời Nguyễn trên đất Huế / Nhiều tác giả ; Nguyễn Hữu Thông (chủ biên) . - H. : Hội Nhà văn, 1992 .- 204 tr. : hình ảnh ; 19 cm .

44. Mỹ thuật ở làng = Art in the Vietnamese village / Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng . - H. : Mỹ thuật, 1991 .- 248 tr. : hình ảnh ; 20 cm .

45. Văn hóa Mỹ thuật Huế / Chu Quang Trứ . - H. : Mỹ thuật, 2000 .- 272 tr. : hình minh hoạ ; 21 cm .

46. Sáng giá chùa xưa: Mỹ thuật Phật giáo / Chu Quang Trứ . - H. : Mỹ thuật, 2001 .- 495 tr : hình ảnh ; 21 cm .

II.BÀI TRÍCH TẠP CHÍ

47. Bộ mặt của mỹ thuật Việt Nam bao giờ sẽ khác? / Phạm Quốc Trung // Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 2012, Số 333. - .- .- Tr.38-42 .

48. Giáo dục nghệ thuật ở bảo tàng mỹ thuật Việt Nam / Nguyễn Văn Huy, Phạm Kim Ngân // Tạp chí Di sản văn hóa, 2011, Số 4(37). - .- .- .

49. Chân dung Hà Nội trong mắt nghệ sĩ mỹ thuật Việt Nam / Natalia Kraevskaia, Lisa Drummond, Uyên Ly (dịch) // Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 2011, Số 328. - .- .- Tr.41-46 .

50. Diễn trình mỹ thuật Việt Nam qua một số kiệt tác tiêu biểu / Nguyễn Văn Cương // Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 2010, Số 312. - .- Tr.50-56 .

51. Mỹ thuật Việt Nam tròng trành và tiến tới / Đỗ Lai Thúy // Văn học nghệ thuật, 2010 Số 309. - .- .- Tr.44-48 .

III.ẤN PHẨM ĐỊNH KỲ:

52. Mỹ thuật và đời sống / Hội Mỹ thuật Việt Nam . - 200 tr. ; 27 cm .

 

IV.LUẬN VĂN:

53. Sưu tập các tác phẩm hội họa hiện đại tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Văn hóa học / Nguyễn Hải Yến . - H. : Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009 .- 129 tr. : Hình ảnh ; 27 cm .

 

Những tài liệu được giới thiệu hiện có tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Rất hân hạnh được phục vụ.

 

Trung tâm Thư viện: TT TT TV

Top
  • Follows us our servcies